Nou número de la revista TSC: «La llengua catalana i la mundialització»

Ja s’ha publicat el darrer número de la revista Treballs de Sociolingüística Catalana (TSC), concretament el 29, dedicat a «La llengua catalana i la mundialització». En aquesta ocasió, hi podreu trobar, per exemple, una entrevista a Albert Bastardas, una ressenya d’Avel·lí Flors-Mas sobre el llibre «La llengua de la plaça: L’espai públic, el mercat i la política lingüística» de Toni Mollà o una altra de Marc Royo Tro, que va ser estudiant en pràctiques al CUSC, del llibre «Les veus del professorat. L’ensenyament i la gestió de llengües a secundària», de Vanessa Bretxa, Llorenç Comajoan-Colomé i F. Xavier Vila. Aquí trobareu l’índex complet.

Portada

Coberta de l’últim número

Treballs de Sociolingüística Catalana (TSC) és, des del 1977, l’anuari de la Societat Catalana de Sociolingüística (abans, Grup Català de Sociolingüística), filial de l’Institut d’Estudis Catalans. D’acord amb els objectius estatutaris de la Societat, Treballs de Sociolingüística Catalana estimula i reflecteix la recerca en sociolingüística, entesa en el sentit ampli i integrador que l’ha caracteritzada en els països de llengua catalana. Són, doncs, benvinguts a la revista tots els articles i col·laboracions inèdits dins dels camps de la sociologia de la llengua, l’antropologia de la llengua, el variacionisme, la psicologia social de la llengua, la política i la planificació lingüístiques, el dret lingüístic, etc., especialment els referits a la nostra àrea lingüística i als processos de normalització lingüística, de manera preferent en llengua catalana. Els destinataris de la revista són tant els especialistes en sociolingüística, dins i fora dels àmbits universitaris, com els ciutadans amatents a conèixer en profunditat la situació sociolingüística als nostres països. Hi són convidades totes les aportacions teòriques, empíriques i metodològiques que ajudin a entendre millor un camp tan vast com ho és la sociolingüística. Treballs de Sociolingüística Catalana és una revista en format de paper i electrònic que actualment té una periodicitat anual.

Anuncis