Arxiu de la categoria: Publicacions

Publicat el llibre “El català, llengua mitjana d’Europa”

Ja ha estat publicat per l’editorial Octaedro el llibre El català, llengua mitjana d’Europa, redacció del qual ha estat coordinada per Albert Bastardas, Emili Boix i Rosa Maria Guerrini.

Els autors proposen el concepte de llengües mitjanes (medium-sized language
communities) per a aquelles comunitats amb dimensions demogràfiques prou
àmplies (entre 500.000 i 25 milions de parlants) per poder disposar de recursos
administratius, acadèmics, comunicatius i polítics, siguin o no totalment
independents. Des d’aquesta categorització, el català no és pas una llengua
petita, raó per la qual es compara la seva situació amb la d’altres llengües
europees semblants (com ara el danès, el neerlandès, el finès, el noruec, el
suec, el txec, el lituà, l’estonià, etc.).
La tria de llengües a la llar, en el si de les famílies, constitueix una de les
claus de la socialització lingüística de les noves generacions, i d’això s’ocupen
cinc capítols del llibre. Les dades recollides assenyalen que a Catalunya els
parlants de català com a primera llengua tenen una considerable vitalitat
etnolingüística subjectiva, com ho prova el fet que la majoria mantenen l’ús del
català en la criança dels fills. Fins i tot s’observen casos de castellanoparlants
que adopten el català (són nous parlants) com a llengua principal a la família,
alhora que s’hi manté el castellà. En canvi, les recerques sobre transmissió
lingüística intergeneracional en els altres territoris de llengua catalana
són més descoratjadores: el castellà predomina en les famílies bilingües,
tendència que contribueix a la castellanització generalitzada tant a les ciutats
valencianes com a la badia de Palma.
En aquest context, les polítiques lingüístiques prenen una importància cabdal
per continuar o per revertir la pèrdua dels usos de les llengües minoritzades.
La qüestió encara esdevé més complexa amb l’actual procés de globalització,
que internacionalitza les societats i pot fer entrar en crisi els ecosistemes
tradicionals en què se solia mantenir la linguodiversitat humana. El llibre
també estudia a fons les polítiques lingüístiques en l’àmbit acadèmic i destaca
la importància de les actuacions micro com a eina per impulsar els usos
interpersonals.

Podeu llegir la introducció i fer una ullada a l’índex al següent enllaç.

 

llibre.jpg

 

Anuncis

«Changes in language use with peers during adolescence: a longitudinal study in Catalonia»

La revista International Journal of Bilingual Education and Bilingualism ha publicat un article de ​Xavier Vila, Vanessa Bretxa​, Llorenç Comajoan i Josep Ubalde, titulat «Changes in language use with peers during adolescence: a longitudinal study in Catalonia», on exploren, a partir d’una mostra de més de 1.000 informants, fins a quin punt és cert que l’alumnat de Catalunya abandona el català en el període que va des de finals de primària fins al final de l’ESO.

Podeu descarregar-ne un exemplar en PDF de forma gratuïta.

bilingual.jpg

Publicat el llibre “Les veus del professorat: l’ensenyament i la gestió de les llengües a secundària”

El llibre Les veus del professorat: l’ensenyament i la gestió de les llengües a secundària, de Vanessa Bretxa, Llorenç Comajoan i F. Xavier Vila, ha estat publicat per l’editorial Horsori:

En una Catalunya cada cop més internacionalitzada, l’ús i l’aprenentatge de les llengües a l’escola és objecte de debat recurrent. Massa sovint, el soroll polític amaga la realitat sobre el terreny, la qual cosa fa que ens plantegem un nombre important d’interrogants: com és el dia a dia lingüístic als centres educatius? Funciona el model lingüístic escolar a Catalunya? Quines estratègies usen els docents per promoure el català? Ha canviat la manera d’ensenyar llengües a secundària?

Aquestes i altres preguntes es tracten en aquest volum des d’una perspectiva que sovint té dificultats per fer-se sentir: la dels mateixos docents. Per això, es van entrevistar un seguit de professors i professores de secundària de diversos punts del país, perquè parlessin de llengües i d’educació des de la seva pròpia trajectòria vital. Els entrevistats, persones que fa anys que breguen amb la realitat del dia a dia “des de la trinxera”,  van compartir amb els autors el capital que acumulen gràcies a la seva experiència de primera mà. Aquestes són les veu que trobareu dins del volum.

Si us interessa, podeu adquirir-lo aquí.

cfp-29-les-veus-del-professorat-l-ensenyament-i-la-gestio-de-les-llengues-a-secundaria.jpg.

Crida d’articles per al proper número de Llengua, Societat i Comunicació

El tema previst per al proper número de la revista LSC (Número 16: “Les llengües de signes, fetes visibles”) és la recerca sobre llengües de signes, en un sentit ampli.

Com ja sabeu, Llengua, societat i comunicació és una revista electrònica de periodicitat anual que té l’objectiu de difondre treballs centrats en la interfície entre llengua i societat. La revista té la voluntat expressa de transferir el coneixement interdisciplinari entre llengua i societat a la comunitat científica i també a la societat. D’acord amb aquest objectiu, el propòsit central de la revista és presentar diferents estats de la qüestió sobre diferents connexions entre la llengua i la societat en un sentit ampli. Per aquest motiu, els articles estan escrits per a un públic no expert (estudiants de graus i màsters, investigadors d’altres àrees de coneixement, etc.).

“Les llengües de signes han estat tradicionalment les grans oblidades en l’àmbit de la recerca lingüística fins fa relativament poc perquè no eren percebudes com a llengües naturals. Al mateix temps, les comunitats de signants no eren considerades comunitats de llengües minoritàries amb identitat pròpia perquè rebien l’estigma de la discapacitat. Afortunadament aquesta situació ha canviat gradualment en les darreres dècades: les llengües de signes s’han anat convertint també en objecte d’estudi de la Lingüística, al mateix temps que les comunitats sordes s’empoderaven i lluitaven pels seus drets col·lectius i individuals. Amb això la seva percepció social ha millorat sensiblement al món occidental, sovint amb l’acompanyament d’iniciatives legislatives de reconeixement. Tanmateix, els buits i les mancances encara existents en la recerca sobre les llengües de signes i els signants dificulten l’establiment de polítiques públiques ben fonamentades en els diferents àmbits d’actuació. L’ensenyament n’és l’exemple més clar i probablement el més decisiu per a la vitalitat d’aquestes llengües, permanentment amenaçades, però alhora extremadament resistents.

El número 16 de LSC se centra en la presentació de quin és l’estat del coneixement sobre llengües de signes i comunitats de signants, amb especial atenció a la llengua de signes catalana en el context europeu i global. Hi són benvinguts articles de difusió de la recerca lingüística i sociolingüística, i la seva repercussió en àrees de coneixement vinculades com la psicolingüística o la pedagogia. Es valoraran especialment els articles que plantegin de forma entenedora per al lector no especialitzat els assoliments i els reptes de futur per a aquest camp d’estudi, entès en sentit ampli.”, Josep Quer (ICREA-Universitat Pompeu Fabra).

La data màxima per a la recepció d’articles és el 20 d’abril de 2018. Podeu enviar els articles seguint les indicacions que trobareu aquí.

Resultat d'imatges de llengua societat i comunicacio

Prefaci d’Albert Bastardas al llibre “El domini textual”, de Rosa Artigas

Albert Bastardas, investigador del CUSC, ha escrit el prefaci per a una nova publicació de Rosa Artigas titulada El domini textual. Un model de funcionament del discurs per a l’ensenyament de la llengua.

Si voleu accedir gratuïtament al llibre o al prefaci de Bastardas, el trobareu aquí.

 

llibre.png

Avel·lí Flors publica al blog de la Revista de Llengua i Dret un resum de la seva tesi

Avel·lí Flors, que el passat 22 de setembre va presentar la seva tesi doctoral «Usos lingüístics i identitats socials entre adolescents catalans i valencians», guardonada amb el 17è Premi Jaume Camp de Sociolingüística, ha publicat al blog de la Revista de Llengua i Dret un resum del seu treball.

Esperem que us sigui útil.

 

Resultat d'imatges de llengua de revista i dret

Publicat el número 15 de la revista Llengua, Societat i Comunicació (LSC): «La demolingüística. Comptar llengües, usos i persones»

LSC

S’ha publicat el quinzè número de la revista electrònica Llengua, Societat i Comunicació (LSC), del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Universitat de Barcelona. Enguany, es titula «La demolingüística. Comptar llengües, usos i persones».

L’objectiu de Llengua, Societat i Comunicació és posar a l’abast de la societat el treball realitzat en el món universitari per tal que pugui revertir-hi d’una manera pràctica.

Podeu consultar tots els articles d’aquest nou número aquí.

 

lsd2