Col·laboració

Aquest web ha deixat d’estar actiu. Ens trobareu a www.ub.edu/cusc/

Colabora con nosotros

1. Guia o tutela de treballs i estudis sobre sociolingüística: si duus a terme un projecte d’investigació o una tesi doctoral i vols comptar amb la tutela d’un especialista en la matèria, pots posar-te en contacte amb nosaltres: cusc@ub.edu

2. Col·laboració en projectes d’investigació: al CUSC oferim diverses opcions de col·laboració amb projectes d’investigació:

                    – Pràctiques de grau: Filologia Catalana (UB), Filologia Hispànica, Lingüística general, Sociologia (UB) i Sociologia (UAB)

                    – Pràctiques de màster (Màster MOIELLC)

                     – Becari de col·laboració en un projecte

                     – Becari de col·laboració en suport i gestió del CUSC

                    – Col·laborador en un projecte (posa’t en contacte amb l’investigador principal)

                    – Altres

3. Estada com a investigador visitant: si estàs adscrit a una altra universitat i vols dur a terme una investigació en el camp de la sociolingüística o la política lingüística, pots sol·licitar ser admès com a investigador visitant a la Universitat de Barcelona a través del CUSC. Aquesta modalitat d’adscripció et donarà accés als fons bibliogràfics presencials i en línia de la UB i als cursos d’acollida lingüística, i et permetrà disposar d’un punt de suport per a la teva investigació a Barcelona (aquesta opció de col·laboració no inclou retribució econòmica ni allotjament).

4. Docència: si estàs interessat en aquesta opció, t’has de posar en contacte amb el departament amb el qual vulguis col·laborar.

Les ofertes de col·laboració amb el CUSC es faran públiques a la pàgina web de cada línia de recerca, a la pàgina web del CUSC i a la de la Universitat de Barcelona.

Per a orientació bibliogràfica sobre sociolingüística catalana, dirigiu-vos a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona o al Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística.