Revista LSC

Aquest web ha deixat d’estar actiu. Ens trobareu a http://www.ub.edu/cusc/

LSC

LSC Journal     Revista LSC

L’esperit de Llengua, Societat i Comunicació (ISSN: 16975928) és posar a l’abast de la societat el treball realitzat en el món universitari per tal que pugui revertir-hi d’una manera pràctica. D’acord amb aquest objectiu, la revista ha tret a la llum una sèrie de monogràfics que poden ser d’interès social i que se centren en temes com el model lingüístic de la Constitució espanyola, la comunicació i l’empresa, l’ensenyament de llengües estrangeres o la política lingüística a la Unió Europea.

La revista que presentem, amb una periodicitat anual, conté una sèrie d’articles que estan acompanyats per resums en català, castellà i anglès. També conté un recull de premsa que inclou alguns articles apareguts als mitjans de comunicació relacionats amb el tema central de cada número, i una llista d’enllaços d’interès que poden proporcionar més informació sobre el que s’hi llegirà. LSC es pot consultar a través de la pàgina web i també es pot llegir en suport paper, un cop impresos els documents en pdf que contenen els diferents articles.

Josefina Carrera-Sabaté
Directora de la Revista Llengua, Societat i Comunicació

La revista Llengua, Societat i Comunicació està inclosa dins els següents índexs i bases de dades:

Bases de dades

Traces. Base de dades bibliogràfica sobre llengua i literatura catalanes

Rcub. Portal de revistes científiques de la Universitat de Barcelona

RACO. Revistes catalanes amb accés obert

Ulrich’s. Base de dades de publicacions periòdiques

EBSCO. Base de dades bibliográfica

Buscadors de revistes amb accés obert

Dulcinea. Base de dades de drets de copyright i condicions d’autoarxivament de les revistes científiques españoles

e-Revistas. Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas

Sherpa-Romeo. Base de dades d’accés obert, elaborada pel Centre for Research Communications, de la Universitat de Nottingham

Research Bible. Base de dades de recursos de revistes científiques

Catàlegs col·lectius i xarxes de biblioteques

CCUC. Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes

COPAC. Catàleg Col·lectiu de les Universitats del Regne Unit

SUDOC. Catàleg de recursos de les biblioteques universitàries de França

World Cat-OAIster. Xarxa mundial de continguts i serveis per a biblioteques

ZDB. Catàleg de recursos de les biblioteques universitàries d’Alemanya

Directoris

Dialnet. Portal de difusió de la producció científica hispana de la Universitat de la Rioja

DOAJ. Directori de publicacions en accés obert

Plataformes d’avaluació, identificació i impacte de revistes científiques

Latindex. Sistema Regional d’Informació en Línia per a Revistes Científiques d’Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal

ISOC. Base de dades del CSIC de revistes de Ciències Socials i Humanitats

MIAR. Base de dades per a la identificació i avaluació de revistes científiques

Carhus+. Sistema d’avaluació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i les Humanitats

C.I.R.C. Classificació Integrada de Revistes Científiques