Arxiu d'etiquetes: complexity

Complèxica 11 – Seminaris per a la transdisciplinarietat

El dijous 9 d març del 2017 tindrà lloc l’onzena sessió de la sèrie Complèxica – Seminaris per a la transdisciplinarietat, organitzats pel Grup de Complexitat, Comunicació i Sociolingüística i el Projecte Scripta:

«Filòlegs i exploradors: reflexions al llarg d’un itinerari de recerca»
Vicent Salvador (Universitat Jaume I de Castelló)
Sala de Professors (Edifici Josep Carner UB), 17.30h

Resum: El terme “filologia” pot semblar avui hiperespecialitzat, antiquat i desproveït d’atractiu per al jovent i, òbviament, no és innegociable com a rètol acadèmic. Però, d’altra banda, pot ser interpretat en un sentit ampli com un contenidor o espai de coneixement que permet integrar-hi diversos sabers i incorporar, a més de la lingüística estricta, l’estudi de les seves perifèries, entre les quals hi ha les dimensions literàries i culturals, amb una actitud interdisciplinària en l’àmbit de la comunicació social.

Des d’aquesta perspectiva, el concepte de filologia no és aliè a la mirada de l’explorador intel·lectual que vol trepitjar nous territoris, vedats sovint per prejudicis professionals o inèrcies d’especialista. El testimoniatge d’un itinerari personal de la recerca, amb les anècdotes del viatge epistemològic corresponent, pot ser útil per a la reflexió col·lectiva sobre les fronteres de les ciències del llenguatge.

Més informació

Últimes publicacions d’Albert Bastardas

Per aquells que encara no les hagueu pogut llegir, avui us deixem les últimes publicacions del membre del CUSC, Albert Bastardas:

 

Accessible el vídeo del seminari Complèxica 10 – «Amazing Grace: An Analysis of Barack Obama’s Raciolinguistic Performances»

Ja podeu consultar el vídeo del desè seminari de la sèrie Complèxica – Seminaris per a la transdisciplinarietat, a càrrec del Dr. H. Samy Alim (Universitat d’Standford) que es va celebrar el 5 d’octubre del 2016.

Complèxica 8 – Seminaris per a la transdisciplinarietat

Dijous, 2 de juny de 2016, tindrà lloc la propera sessió de la sèrie Complèxica – Seminaris per a la transdisciplinarietat, organitzada pel Grup de Complexitat, Comunicació i Sociolingüística i el Projecte Scripta, amb la col·laboració del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació.

En aquesta ocasió, el seminari es titularà «El multilingüisme des de la complexitat» i anirà a càrrec d’Esperanza Morales (UDC).

RESUM: L’objectiu d’aquest seminari és mostrar com s’entén el multilingüisme des de la perspectiva de la complèxica, contrastant-ho amb les diferents construccions ideològiques sobre el multilingüisme a les últimes dècades. Com a exemples proposarem el cas del bilingüisme intermodal (llengua de signes-llengües orals) de l’alumnat sord a l’Estat espanyol. Teòricament, partirem de la proposta de Maturana i Varela (1990) i Maturana (1996) de considerar la cognició (i els seus diferents processos, incloent-hi el llenguatge i les llengües) com el “procés de viure un individu en coordinació amb altres, en un entorn concret”. Per tant, l’enfocament es trasllada des de la construcció metafòrica de la ment com a “contenidor” (amb límits clars) a la de la ment com a part d’una ecologia integral (no només biològica, sinó biològica i cultural alhora), des de la qual emergeixen els diferents processos cognitius.
 
La llengua o les llengües d’un individu no “són”, doncs, a la seva ment (com explica el model representacional o computacional), sinó que “emergeixen” de les distintes xarxes d’interacció que aquest individu ha tingut i continua tenint al llarg de la seva vida (un procés anomenat “enacció”). Des del punt de vista lingüístic, l’enfocament de la complexitat mostraria, doncs, que el multilingüisme s’ha d’entendre de manera dinàmica, amb “vores” però no amb límits, i on les identitats pertanyen als individus que van establint xarxes (grupals, locals, regionals…). Aquestes xarxes (establertes de manera horitzontal, però també imposades jeràrquicament, segons els casos) van expandint i/o modificant els diversos sistemes i/o subsistemes lingüístics.

L’acte tindrà lloc a les 18.00h, a la Sala de Professors de l’Edifici Josep Carner de la Facultat de Filologia (UB).

Nova publicació: “Complèxica. Cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat”

ComplèxicaComplèxica. Cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat (2015) és el nou llibre editat per Àngels Massip (UB) i Albert Bastardas (UB).

L’objectiu del volum es posar en relació el cervell, la societat i la llengua, tres sistemes complexos adaptatius íntimament imbrincats que són a la base de la comunicació humana.  La principal aportació de l’obra rau en el fet que els autors aborden diverses temàtiques des d’una visió holística i complèxica emfasitzant les interrelacions i els fenòmens emergents.

Podeu consultar la fitxa del llibre a través del següent enllaç: Complèxica. Cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat

Compra’l