Consell de direcció

Consell de direcció

F. Xavier Vila i Moreno 
DIRECTOR (Universitat de Barcelona)

Filologia Catalana

fxvila@ub.edu
Blog

 Vila
Vanessa Bretxa i Riera
SECRETÀRIA (Universitat de Barcelona)

Sociologia

vanessa.bretxa@ub.edu

 bretxa
Albert Bastardas i Boada
VOCAL (Universitat de Barcelona)

Lingüística General

albertbastardas@ub.edu

 abastardes3386
Emili Boix-Fuster
VOCAL (Universitat de Barcelona)

Filologia Catalana

eboix@ub.edu

 Boix
Jaume Farràs Farràs
VOCAL (Universitat de Barcelona)

Sociologia

jaumefarras@ub.edu

 farras
Josefina Carrera Sabaté
VOCAL (Universitat de Barcelona)

Filologia Catalana

jcarrera@ub.edu

 JCarrera
Anuncis