Consell de direcció

Consell de direcció

F. Xavier Vila i Moreno 
DIRECTOR

Universitat de Barcelona

Filologia Catalana

fxvila@ub.edu
Blog

 Vila
Vanessa Bretxa i Riera
SECRETÀRIA

Universitat de Barcelona

Sociologia

vanessa.bretxa@ub.edu

 bretxa
Albert Bastardas i Boada
VOCAL

Universitat de Barcelona

Lingüística General

albertbastardas@ub.edu

 abastardes3386
Emili Boix-Fuster
VOCAL

Universitat de Barcelona

Filologia Catalana

eboix@ub.edu

 Boix
Jaume Farràs Farràs
VOCAL

Universitat de Barcelona

Sociologia

jaume.farras@ub.edu

 farras
Josefina Carrera Sabaté
VOCAL

Universitat de Barcelona

Filologia Catalana

jcarrera@ub.edu

 JCarrera
Anuncis