Lectura de tesi presentada per Imanol Larrea

Divendres que ve el membre del CUSC Imanol Larrea defensarà la seva Tesi Doctoral «Les actituds lingüístiques dels immigrants panjabis adults a Catalunya».

L’acte tindrà lloc el 3 de març de 2017, a les 11.00 hores, a la Sala de Conferències 55.309 del Campus de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (edifici Roc Boronat, planta -1).

 

Resum de l’última sessió del seminari del CUSC-UB

El passat 17 de febrer es va celebrar la sisena sessió del Seminari de Sociolingüística i Política Lingüística del CUSC-UB, aquesta vegada a càrrec d’Andreia Moroni (Universidade Estadual de Campinas i CUSC-UB), que va presentar una part de la seva recerca doctoral en curs sobre «O Português como Língua de Herança hoje e o trabalho da Assoçiação de Pais de Brasileirinhos na Catalunha» (APBC).

Si no vau poder assistir al seminari, teniu disponible en línia al blog del seminari un resum complet de les aportacions que ens va fer Andreia Moroni.

Moroni va començar situant la seua recerca en el que autors com Blommaert (2013) han anomenat “superdiversitat”. D’acord amb aquests autors, vivim en societats marcades per l’increment de la mobilitat i de la complexitat (Massip i Bastardas 2015), i en un marc de creixent imprevisibilitat de les pràctiques lingüístiques. A més, l’experiència dels lusòfons d’origen brasiler a Barcelona està marcada també pel “translingüisme”, a causa de la proximitat tipològica entre el portuguès, el castellà i el català, que afavoreix la transferència de competències entre llengües.

Font: Blog del Seminari del CUSC-UB

Complèxica 11 – Seminaris per a la transdisciplinarietat

El dijous 9 d març del 2017 tindrà lloc l’onzena sessió de la sèrie Complèxica – Seminaris per a la transdisciplinarietat, organitzats pel Grup de Complexitat, Comunicació i Sociolingüística i el Projecte Scripta:

«Filòlegs i exploradors: reflexions al llarg d’un itinerari de recerca»
Vicent Salvador (Universitat Jaume I de Castelló)
Sala de Professors (Edifici Josep Carner UB), 17.30h

Resum: El terme “filologia” pot semblar avui hiperespecialitzat, antiquat i desproveït d’atractiu per al jovent i, òbviament, no és innegociable com a rètol acadèmic. Però, d’altra banda, pot ser interpretat en un sentit ampli com un contenidor o espai de coneixement que permet integrar-hi diversos sabers i incorporar, a més de la lingüística estricta, l’estudi de les seves perifèries, entre les quals hi ha les dimensions literàries i culturals, amb una actitud interdisciplinària en l’àmbit de la comunicació social.

Des d’aquesta perspectiva, el concepte de filologia no és aliè a la mirada de l’explorador intel·lectual que vol trepitjar nous territoris, vedats sovint per prejudicis professionals o inèrcies d’especialista. El testimoniatge d’un itinerari personal de la recerca, amb les anècdotes del viatge epistemològic corresponent, pot ser útil per a la reflexió col·lectiva sobre les fronteres de les ciències del llenguatge.

Més informació

Presentació de l’informe sociolingüístic sobre el Cens de 2011 a Aragó: L’aragonés y lo catalán en l’actualidat.

El dilluns 27 de febrer del 2017, el Seminario Aragonés de Sociolingüística organitza «L’aragonés i lo catalán en l’actualidat. Analisi d’o Censo de 2011», a les 11 h a la Sala Joaquín Costa – Edificio Paraninfo, Plaza Basilio Paraíso, Zaragoza. Consistirà en un acte de presentació de les dades del cens dels parlants d’aragonès i català a Aragó, les característiques sociodemogràfiques d’aquests parlants, el nivell d’us de les llengües i la transmissió lingüística familiar.

El membre del CUSC, Natxo Sorolla, participarà en aquest acte juntament amb Anchel Reyes, Chabier Gimeno (Universidad de Zaragoza), Miguel Montañés (Universidad de Zaragoza, Pep Esgluga (Universitat Autònoma de Barcelona) i Juan Pablo Martínez (Universidad de Zaragoza). Modera: José Ángel Bergua (Universidad de Zaragoza).

 

«La percepció que els joves parlen més castellà no es veu en dades»

Aquest dimecres, 15 de febrer, Carles de Rosselló va publicar al seu blog, “La BBC“, una entrevista a Vanessa Bretxa dedicada específicament a tractar el fet que actualment es té la percepció que els joves parlen més en castellà que anys enrere.

Et preocupa el poc ús de català entre els joves?

Els joves parlen en proporció el mateix (una mica més) català que la població adulta. En percentatges d’ús.

No és la sensació general…

Cert, hi ha la percepció que els joves parlen més castellà però les dades no indiquen això.

Font: La BBC

«El potencial de les xarxes en sociolingüística: la Franja»

Dijous, 23 de febrer del 2017 a les 19:00 a la Sala Puig i Cadafalch de l’IEC, Natxo Sorolla
(CUSC-UB, URV, UAB, Xarxa CRUSCAT-IEC) impartirà la conferència «El potencial de les xarxes en sociolingüística: la Franja».

En la nostra recerca, amb 245 alumnes de diferents poblacions de la Franja (Sorolla, 2016), ens hem servit d’esta metodologia per millorar la descripció dels rols sociolingüístics que desenvolupen els parlants, dibuixant amb major precisió els límits etnolingüístics. Això ens ha permès detectar un punt d’inflexió en l’hegemonia del català a la Franja, i l’emergència d’un procés de substitució lingüística. Acompanyarem esta exposició amb una reflexió sobre el potencial metodològic de l’anàlisi de xarxes socials en sociolingüística, especialment en els nous àmbits oberts en la societat informacional, o la societat xarxa.

Font: Blog SOCS (IEC)

Organitza: Institut d’Estudis Catalans.