Recerca

Aquest web ha deixat d’estar actiu. Ens trobareu a www.ub.edu/cusc/

Research    Investigación

El CUSC duu a terme activitats de recerca en diferents línies de recerca en sociolingüística i comunicació: