Article sobre la història del CUSC-UB a Estudis Romànics

F. Xavier Vila, director del CUSC-UB, i Avel·lí Flors-Mas, secretari, signen un article sobre les dues dècades de trajectòria del centre que acaba d’aparèixer publicat en el volum 43 d’Estudis Romànics, editada per l’Institut d’Estudis Catalans.

En les conclusions, els autors repassen els mèrits i els reptes pendents per al centre, i apunten que:

«Durant la seva segona dècada de vida, el CUSC ha consolidat el seu paper de centre de referència pel que fa a la recerca en sociolingüística i política lingüística al país. El centre ha generat recerca pròpia i l’ha difosa entre la comunitat científica, ha format nous investigadors, ha transferit coneixement especialitzat a les institucions i els organismes interessats, i ha procurat fer accessible aquest coneixement també entre el públic general interessat. Al llarg dels anys, ha construït sinergies amb les institucions del seu ram i ha bastit aliances amb grups i centres similars d’altres països que li han permès participar en diverses iniciatives internacionals i projectar fora de les nostres fronteres part de la recerca feta al país»

L’article està disponible en aquest enllaç.