El nostre centre

Aquest web ha deixat d’estar actiu. Ens trobareu a www.ub.edu/cusc/

Our centre      Nuestro centro

El CUSC és un centre de recerca de la Universitat de Barcelona creat el 1998 (història) per aplegar investigadors de diversos departaments que treballen en diferents línies de recerca en sociolingüística i comunicació (recerca).

A banda de les activitats de recerca, el CUSC ofereix serveis d’assessorament i consultoria en les seves àrees d’especialització i (co)organitza diferents activitats de formació, entre les quals destaquen els seminaris de formació en recerca i el Màster UB-ALGMSE.

Amb l’objectiu de posar a l’abast de la societat el treball realitzat en el món universitari, el CUSC publica anualment la Revista LSC – Llengua, Societat i Comunicació, una revista en format electrònic que tracta temes d’interès social, com ara el model lingüístic de la Constitució espanyola, la comunicació a l’empresa o la política lingüística de la Unió Europea.

El centre es va crear amb el suport dels grups de recerca consolidats Grup de complexitat, comunicació i sociolingüística, Grup de recerca en adquisició de llengües i Grup d’estudi de la variació. A més, va ser un dels membres fundadors de la Xarxa CRUSCAT, amb la qual col·labora regularment.

A través d’aquests enllaços podeu consultar quina ha estat la trajectòria del centre i les activitats que duen a terme els seus membres i col·laboradors:

2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020